Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy przedmiotowych instalacji w zakresie mechanicznym, automatyki i sterowania niezbędne do utrzymania ruchu polegające na wykonaniu niezbędnych czynności serwisowych związanych z daną branżą. Wydajemy opinie i ekspertyzy.

Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w zakresie: Przegląd instalacji pod kątem poprawności i jakości wykonania, sprawdzenia stanu połączeń, sprawdzenia osprzętu, stopnia zużycia. Pomiary ochronne: rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia, ciągłość połączeń ochronnych, badanie wyłączników różnicowoprądowych.

Zajmujemy się przeprowadzaniem pomiarów skuteczności wentylacji, oraz jej regulacją. Prowadzimy pomiary: Pomiary skuteczności wentylacji Pomiary prędkości przepływu powietrza w przewodach oraz na elementach zakańczających


PRZEGLĄDY WENTYLACJI

Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy przedmiotowych instalacji w zakresie mechanicznym, automatyki i sterowania - konieczne do utrzymania ruchu polegające na wykonaniu niezbędnych czynności serwisowych związanych z daną branżą.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Prace podstawowe:

 • Oględziny stanu konstrukcji i powierzchni obudowy centrali,
 • Czyszczenie poszczególnych sekcji centrali,
 • Sprawdzenie kompletności uszczelek na drzwiach poszczególnych sekcji,
 • Sprawdzenie/udrożnienie układu odprowadzenia skroplin,
 • Sprawdzenie stanu mocowań, uchwytów oraz kompletności obudów/osłon,
 • Ocena stanu wymienników ciepła, chłodnic, nagrzewnic – prostowanie lamel,
 • Oględziny stanu zespołu wentylatorowego (silnik, wentylator-wirnik, łożyska, paski, koła pasowe, kontrolny pomiar prądów pobieranych przez silnik),
 • Sprawdzenie działania przepustnic (siłowniki, łopatki, koła zębate),
 • Sprawdzenie mocowań/prowadnic filtrów,
 • Wymiana filtrów,
 • Kontrola pracy AKPiA /zmiana trybu pracy – okres letni/zimowy/
 • Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności.

Prace dodatkowe:

 • Czyszczenie i mycie obudowy centrali,
 • Mycie wymienników ciepła, chłodnic, nagrzewnic centrali,
 • Uzupełnienie/wymiana brakujących/uszkodzonych elementów centrali,
 • Pomiary wydajności

Wydajemy opinie i ekspertyzy.

KANAŁY WENTYLACYJNE

Pomiary wydajności

 • sprawdzenie połączeń kołnierzowych,
 • sprawdzenie stanu szczelności instalacji went. jak również ich ewentualne uszczelnienie,
 • sprawdzenie stanu powłoki antykorozyjnej przewodów wentylacyjnych,
 • ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne kanałów,
 • sprawdzenie zamocowania przewodów – kanałów, dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów mocujących (np. śrub),
 • sprawdzenie i regulacja działania przepustnic,
 • sprawdzenie i regulacja działania zasuw stalowych,
 • sprawdzenie stanu anemostatów, kratek wentylacyjnych,
 • czyszczenie i mycie kratek wentylacyjnych i anemostatów

PRZEGLĄDY KLIMATYZACJI

Prace podstawowe:

 • oględziny stanu konstrukcji i powierzchni obudów,
 • sprawdzenie automatyki,
 • czyszczenie lub mycie lamel skraplaczy,
 • sprawdzenie działania grzałek karterów sprężarek,
 • próby ruchowe sprężarek,
 • pomiar prądów pracy sprężarek,
 • sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach,
 • sprawdzenie ciśnień w obiegach chłodniczych,
 • kontrola czystości tac ociekowych jedn. wewnętrznych i instalacji odprowadzenia skroplin, w razie konieczności udrożnienie odpływu,
 • czyszczenie filtra i dezynfekcja chłodnic jednostek wewnętrznych,
 • sprawdzenie działania wentylatorów jednostek wewnętrznych,
 • kontrola działania termostatu sterującego i funkcji sterowania,
 • sprawdzenie połączeń elektrycznych obwodów zasilania i sterowania,
 • wyczyszczenie współpracujących anemostatów (dotyczy urządzeń kanałowych),
 • kontrola instalacji freonowej – poszukiwanie śladów wycieku czynnika chłodniczego + wypisanie protokołu szczelności wg obowiązujących przepisów (dot. urządzeń o ładunku czynnika od 3 kg i więcej),
 • kontrola izolacji rurociągów.

Prace dodatkowe:

 • Wymiana uszkodzonych podzespołów, elementów automatyki, elementów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych , elementów infrastruktury okablowania, mediów chłodzenia/grzania,
 • Uzupełnienie/wymiana brakujących/uszkodzonych elementów,
 • Uzupełnienie gazów i glikolu.

PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy instalacji elektrycznych niezbędne do utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym polegające na wykonaniu niezbędnych czynności serwisowych związanych z ww. branżą.

Prowadzimy utrzymanie ruchu urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Eksploatacja i dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, przeglądów i pomiarów. Przegląd i konserwacja stacji transformatorowych.

 • Przegląd instalacji pod kątem poprawności i jakości wykonania, sprawdzenia stanu połączeń, sprawdzenia osprzętu, stopnia zużycia,
 • Obsługa,
 • Usuwanie bieżących awarii,
 • Naprawy,
 • Konserwacje,
 • Nadzór nad inwestycjami,
 • Doradztwo.

Wydajemy opinie i ekspertyzy.

Szczegóły w dziale POMIARY

PRZEGLĄDY INSTALACJI AUTOMATYKI I STEROWANIA

Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy automatyki i sterowania polegające na wykonaniu niezbędnych czynności serwisowych związanych z daną branżą.

Wydajemy opinie i ekspertyzy.

Wykonujemy przeglądy układów sterowania, testy funkcjonalne polegające na sprawdzeniu poprawności działania automatyki, dokumentacje techniczne.


DANE ADRESOWE
Przedsiębiorstwo Harvest Sp. z o.o.
62-020 Swarzędz
ul. Wrzesińska 56
TRASA


GODZINY OTWARCIA:
7.00 - 17.00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Copyright © Harvest 2017 | Projekt i wykonanie TKNET & EMKA-design.pl

Harvest Serwis Pomiary, Poznań, Wielkopolska, pomiary elektryczne, pomiary wentylacji, pomiary posadzki antystatycznej, badania pomiary rezystancji upływu posadzki antyelektrostatycznej, termowizja, pomiary badania termowizyjne, badania skuteczności wentylacji, przeglądy instalacji elektrycznych, przeglądy automatyki, pomiary badanie natężenia oświetlenia, serwis klimatyzacji, serwis wentylacji, przeglądy wentylacji, przeglądy klimatyzacji