Ponad 25 lat doświadczenia i obecności na rynku świadczy o naszym profesjonalizmie i rzetelności.

Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w zakresie:

 • Przegląd instalacji pod kątem poprawności i jakości wykonania, sprawdzenia stanu połączeń, sprawdzenia osprzętu, stopnia zużycia.
 • Pomiary ochronne: rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia, ciągłość połączeń ochronnych, badanie wyłączników różnicowoprądowych.
 • Badania związane z ochroną antyelektrostatyczną: połączenia wyrównawcze - badanie ciągłości, Badania, pomiary rezystancji upływu posadzki, badania, pomiary rezystancji powierzchniowej posadzki.
 • Przegląd rozdzielnic elektrycznych: Sprawdzenie stanu przewodów, połączeń, zabezpieczeń, oznaczeń, itp. Pomiar impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji.
 • Badania instalacji odgromowych: rezystancja uziemienia, rezystywność gruntu, ciągłość połączeń instalacji.
 • Przegląd i pomiary natężenia oświetlenia: oświetlenie ogólne, awaryjne, ewakuacyjne.
 • Sprawdzanie instalacji przeciwpożarowej: główne wyłączniki prądu.
 • Przegląd i badanie elektronarzędzi: Oględziny zewnętrzne, sprawdzenie pracy, rezystancja izolacji, ciągłość PE.
 • Przegląd i konserwacja stacji transformatorowych, rozdzielnic SN.
 • Przegląd transformatorów: Badania oleju, pomiary rezystancji izolacji, rezystencji uzwojeń, uziemień roboczych i ochronnych.
 • Badanie sprzętu elektroizolacyjnego.
 • Transformatory: Badania oleju, pomiary rezystancji izolacji, rezystencji uzwojeń, uziemień roboczych i ochronnych.
 • Badanie kabli średniego napięcia SN, próby napięciowe, rezystencja izolacji, ciągłość żyły roboczej, żyły powrotniej, pomiar powłoki izolacji kabla.
 • Pomiary napięć rażenia na obiektach in\frastruktury energetycznej.
 • Dokumentacja powykonawcza.
 • Pomiary posadzki antystatycznej, badania pomiary rezystancji upływu posadzki antyelektrostatycznej.
 • Termowizja, pomiary badania termowizyjne.