Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy przedmiotowych instalacji w zakresie mechanicznym, automatyki i sterowania niezbędne do utrzymania ruchu polegające na wykonaniu niezbędnych czynności serwisowych związanych z daną branżą. Wydajemy opinie i ekspertyzy.

Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w zakresie: Przegląd instalacji pod kątem poprawności i jakości wykonania, sprawdzenia stanu połączeń, sprawdzenia osprzętu, stopnia zużycia. Pomiary ochronne: rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia, ciągłość połączeń ochronnych, badanie wyłączników różnicowoprądowych.

Zajmujemy się przeprowadzaniem pomiarów skuteczności wentylacji, oraz jej regulacją. Prowadzimy pomiary: Pomiary skuteczności wentylacji Pomiary prędkości przepływu powietrza w przewodach oraz na elementach zakańczających


Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w zakresie:

 • Przegląd instalacji pod kątem poprawności i jakości wykonania, sprawdzenia stanu połączeń, sprawdzenia osprzętu, stopnia zużycia.
 • Pomiary ochronne: rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia, ciągłość połączeń ochronnych, badanie wyłączników różnicowoprądowych.
 • Badania związane z ochroną antyelektrostatyczną: połączenia wyrównawcze - badanie ciągłości, Badania, pomiary rezystancji upływu posadzki, badania, pomiary rezystancji powierzchniowej posadzki.
 • Przegląd rozdzielnic elektrycznych: Sprawdzenie stanu przewodów, połączeń, zabezpieczeń, oznaczeń, itp. Pomiar impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji.
 • Badania instalacji odgromowych: rezystancja uziemienia, rezystywność gruntu, ciągłość połączeń instalacji.
 • Przegląd i pomiary natężenia oświetlenia: oświetlenie ogólne, awaryjne, ewakuacyjne.
 • Sprawdzanie instalacji przeciwpożarowej: główne wyłączniki prądu.
 • Przegląd i badanie elektronarzędzi: Oględziny zewnętrzne, sprawdzenie pracy, rezystancja izolacji, ciągłość PE.
 • Przegląd i konserwacja stacji transformatorowych, rozdzielnic SN,
 • Przegląd transformatorów: Badania oleju, pomiary rezystancji izolacji uzwojeń,
 • Badanie sprzętu elektroizolacyjnego,
 • Transformatory: Badania oleju, pomiary rezystancji izolacji uzwojeń.
 • Dokumentacja powykonawcza.
 • Pomiary posadzki antystatycznej, badania pomiary rezystancji upływu posadzki antyelektrostatycznej.
 • Termowizja, pomiary badania termowizyjne.

DANE ADRESOWE
Przedsiębiorstwo Harvest Sp. z o.o.
62-020 Swarzędz
ul. Wrzesińska 56
TRASA


GODZINY OTWARCIA:
7.00 - 17.00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Copyright © Harvest 2017 | Projekt i wykonanie TKNET & EMKA-design.pl

Harvest Serwis Pomiary, Poznań, Wielkopolska, pomiary elektryczne, pomiary wentylacji, pomiary posadzki antystatycznej, badania pomiary rezystancji upływu posadzki antyelektrostatycznej, termowizja, pomiary badania termowizyjne, badania skuteczności wentylacji, przeglądy instalacji elektrycznych, przeglądy automatyki, pomiary badanie natężenia oświetlenia, serwis klimatyzacji, serwis wentylacji, przeglądy wentylacji, przeglądy klimatyzacji