Ponad 25 lat doświadczenia i obecności na rynku świadczy o naszym profesjonalizmie i rzetelności.

PRZEGLĄDY WENTYLACJI

Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy przedmiotowych instalacji w zakresie mechanicznym, automatyki i sterowania - konieczne do utrzymania ruchu polegające na wykonaniu niezbędnych czynności serwisowych związanych z daną branżą.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Prace podstawowe:

 • Oględziny stanu konstrukcji i powierzchni obudowy centrali,
 • Czyszczenie poszczególnych sekcji centrali,
 • Sprawdzenie kompletności uszczelek na drzwiach poszczególnych sekcji,
 • Sprawdzenie/udrożnienie układu odprowadzenia skroplin,
 • Sprawdzenie stanu mocowań, uchwytów oraz kompletności obudów/osłon,
 • Ocena stanu wymienników ciepła, chłodnic, nagrzewnic – prostowanie lamel,
 • Oględziny stanu zespołu wentylatorowego (silnik, wentylator-wirnik, łożyska, paski, koła pasowe, kontrolny pomiar prądów pobieranych przez silnik),
 • Sprawdzenie działania przepustnic (siłowniki, łopatki, koła zębate),
 • Sprawdzenie mocowań/prowadnic filtrów,
 • Wymiana filtrów,
 • Kontrola pracy AKPiA /zmiana trybu pracy – okres letni/zimowy/
 • Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności.

Prace dodatkowe:

 • Czyszczenie i mycie obudowy centrali,
 • Mycie wymienników ciepła, chłodnic, nagrzewnic centrali,
 • Uzupełnienie/wymiana brakujących/uszkodzonych elementów centrali,
 • Pomiary wydajności

Wydajemy opinie i ekspertyzy.

KANAŁY WENTYLACYJNE

Pomiary wydajności

 • sprawdzenie połączeń kołnierzowych,
 • sprawdzenie stanu szczelności instalacji went. jak również ich ewentualne uszczelnienie,
 • sprawdzenie stanu powłoki antykorozyjnej przewodów wentylacyjnych,
 • ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne kanałów,
 • sprawdzenie zamocowania przewodów – kanałów, dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów mocujących (np. śrub),
 • sprawdzenie i regulacja działania przepustnic,
 • sprawdzenie i regulacja działania zasuw stalowych,
 • sprawdzenie stanu anemostatów, kratek wentylacyjnych,
 • czyszczenie i mycie kratek wentylacyjnych i anemostatów