Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy przedmiotowych instalacji w zakresie mechanicznym, automatyki i sterowania niezbędne do utrzymania ruchu polegające na wykonaniu niezbędnych czynności serwisowych związanych z daną branżą. Wydajemy opinie i ekspertyzy.

Wykonujemy okresowe i odbiorcze przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w zakresie: Przegląd instalacji pod kątem poprawności i jakości wykonania, sprawdzenia stanu połączeń, sprawdzenia osprzętu, stopnia zużycia. Pomiary ochronne: rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia, ciągłość połączeń ochronnych, badanie wyłączników różnicowoprądowych.

Zajmujemy się przeprowadzaniem pomiarów skuteczności wentylacji, oraz jej regulacją. Prowadzimy pomiary: Pomiary skuteczności wentylacji Pomiary prędkości przepływu powietrza w przewodach oraz na elementach zakańczających


Zajmujemy się przeprowadzaniem pomiarów skuteczności wentylacji, oraz jej regulacją.

Prowadzimy pomiary:

  • Pomiary skuteczności wentylacji
  • Pomiary prędkości przepływu powietrza w przewodach oraz na elementach zakańczających
  • Pomiary wydajności układów wentylacyjnych
  • Pomiary ciśnień
  • Regulację instalacji wentylacyjnych
  • Pomiary temperatury
  • Pomiary szczelności

Zatrudniamy fachową kadrę, która zapewnia kompleksową realizację inwestycji. Kwalifikacje potwierdzone są wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami oraz świadectwami kwalifikacji.

Aparatura pomiarowa posiada aktualne świadectwa wzorcowania.

Wszystkie realizacje potwierdza lista referencyjna.


DANE ADRESOWE
Przedsiębiorstwo Harvest Sp. z o.o.
62-020 Swarzędz
ul. Wrzesińska 56
TRASA


GODZINY OTWARCIA:
7.00 - 17.00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Copyright © Harvest 2017 | Projekt i wykonanie TKNET & EMKA-design.pl

Harvest Serwis Pomiary, Poznań, Wielkopolska, pomiary elektryczne, pomiary wentylacji, pomiary posadzki antystatycznej, badania pomiary rezystancji upływu posadzki antyelektrostatycznej, termowizja, pomiary badania termowizyjne, badania skuteczności wentylacji, przeglądy instalacji elektrycznych, przeglądy automatyki, pomiary badanie natężenia oświetlenia, serwis klimatyzacji, serwis wentylacji, przeglądy wentylacji, przeglądy klimatyzacji